Solcellsmoduler är det ekonomiskt (och ekologiskt) bästa materialet att använda som ytskikt på tak och i många fall även fasader. Att använda solceller som byggnadsmaterial kallas BIPV – Building Integrated Photo Voltaics.

Rent byggnadstekniskt så beter sig solcellsmoduler som laminerade glasrutor – starka och underhållsfria. Vårt system av integrerade solceller i tak är speciellt lönsamt vid nybyggnation eller takbyte. Den teknik som kallas tunnfilm av typen amorft kisel ligger i pris som plåt- och byggskivor per kvadratmeter. Kristallina kiselceller kostar lite mer men genererar även mer el.

På i princip alla ytor av en byggnad är det kostnadseffektivt att använda amorft kisel som ytskikt. På ytor i sydlig riktning så är det kan det vara mer lönsamt att använda kristallina solceller med högre verkningsgrad. Det beror dock även på byggnadens elkonsumtion. Vi hjälper kunder utreda vilken design som passar deras behov bäst.

Flera olika färgalternativ och storlekar finns tillgängliga. De solceller av kisel som Sunroof använder innehåller inte tungmetaller eller sällsynta jordartsmetaller som några sorters solceller gör. Vi ser inte någon framtid för de teknologierna.

Fyll i formuläret genom att klicka på knappen nedan så återkommer vi med ett gratis kostnadsförslag.

Gratis kostnadsförslag

Kontakta oss för mer information

Fakta:

Jämförelse investeringskostnad (Exkl. moms) takpannor och fasadskiva med två olika sorters solcellsmoduler. Monokristallint-kisel (mono-Si) och amorft-kisel (a-Si). 


Nuvärdesberäkning av tak och fasader i olika vädersträck för solcellsmoduler med mono-Si och a-Si teknologi.


Elproduktion för nyproducerad villa med soltak på 100 m² med total effekt på 7,8 kWp till en kostnad på 150 000 kronor (Exkl. moms) inkl. montering och installation. Merkostnaden för investering av solceller, med hjälp av investeringsstödet, är ca 1-3 år. Den totala återbetalningstiden är ca 7-10 år. Alltså, om du väljer vårt solcellstak istället för t.ex takpannor så får du ett tak som efter 10 år betalat av sig självt och sedan fortsätter generera el (och pengar) i minst 20 år till!

Låter väldigt bra, eller hur?