Namn*

Adress* (där solcellsanläggningen ska installeras)

Postnummer och ort*

Telefon*

E-post*

Elkonsumtion
kWh/år

Syftet med förfrågan

Förfrågan gäller

Hur kom du i kontakt med Sunroof?

Jag vill gärna få nyhetsbrev

Meddelande

Personuppgifter
Jag samtycker till att Sunroof Sverige AB samlar in mina personuppgifter i syfte att kunna lämna prisuppgift och göra avtal vid order.

 

Här söker du investeringsstöd för solceller