Fokus ligger på bra miljö och estetiska utföranden. Resultatet är en lönsam kombination av energilösningar för både montör och förvaltare.
Sunroof är företaget som har utvecklat konceptet.

Sunroof anpassar installationen till fastighetens elbehov med moduler från 7 till 20 procent verkningsgrad. I bild: Sunroof på vänster sida av huset; Monokristallina solceller 180Wp/m”, årlig elproduktion cirka 12 500 kWh/år.

SUNROOF ERBJUDER systemlösningar för byggnadsintegrerade solceller till både tak och fasader. Målgruppen är den stora skaran kunder som är involverade i nybyggnation och renovering av tak. Ett Sunroof kan anpassas till småhus såväl som till stora kommersiella fastigheter. Företaget är aktivt på marknaderna i Sverige, Polen och Mellanöstern.
– Tryggheten som vi erbjuder är ett tak som håller i minst 30 år med kiselbaserade solcellspaneler. Det innovativa med våra produkter är kombinationen av det som byggarna är bekväma med och högeffektiva solceller som har väldigt låg miljöpåverkan, säger Jan-Olof Andersson, vd på Sunroof och tillägger:
– Det går åt betydligt mindre energi än traditionella tak och solcellspanelerna är dessutom fria från farliga ämnen som används i vissa tunnfilmssolceller. Det här är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till inom byggbranschen.

VISIONEN ÄR ATT alla nya tak som byggs ska tillgodoses av byggnadsintegrerade lösningar senast 2022 i Sverige. Vägen dit är att förena solcellsbranschen med utveckling av byggprojekt i tidiga skeden. Samtidigt måste alla parter; kommuner, fastighetsägare, aktörer inom byggindustri och privatpersoner, ta sitt ansvar för en hållbar framtid.

SUNROOF HAR ETT växande nätverk av partners inom hela kedjan – från arkitekter och byggföretag till elektriker. Många utav dessa växer tack vare företagets gedigna produkt.
– En stor del av vår affärsidé handlar om att utveckla och erbjuda produkter som är speciellt anpassade för det nordiska klimatet och dess förutsättningar. Det här gör att vi också kan lämna 30 års garanti på många av våra produkter, säger Jan-Olof Andersson.

“Taken producerar även el under molniga dagar.”

FÖRETAGETS MEDARBETARE har gedigen bakgrund från både den traditionella byggbranschen och energisektorn. Sedan 2014 har Sunroof tillsammans med organisationer inom solenergibranschen lagt fokus på utveckling och forskning, med målet att använda svensk ingenjörskonst med innovativa lösningar för solcellsteknik.
– Robusta dubbelglas solcellsmoduler fungerar utmärkt som ytskikt på tak, istället för till exempel takpannor eller plåt. Taken producerar även el under molniga dagar eller under den solfattiga årstiden och i princip räcker det med lite dagsljus för att solcellerna ska generera el, säger Jan-Olof Andersson.

ETT SUNROOF-TAK ALSTRAR i snitt el motsvararande 15 000 kronor per år och 100 kvm. Elöverskottet som kunden eventuellt producerar under sommarhalvåret går att sälja vidare genom mätare som kommer i de nyckelfärdiga paketen.

BOLAGETS KUNDER KÖPER ett tak men finansierar det med intäkterna från egenproducerad el. Ett tak från Sunroof kan subventioneras till stor del av hela kostnaden:
– Genom att man kan ansöka om det statliga investeringsstödet för solcellstak blir vår lösning extra lönsam vid nybyggnation eller renovering, speciellt för fastighetsägare som inte kan lyfta rot. Även utan bidrag har våra kunder en maximal återbetalningstid på 10 år, avslutar Jan-Olof Andersson.

 

OM SUNROOF

Sunroof startades i syfte att ändra hur byggbranschen ser på material och att utveckla state-of-the art produkter för småskalig produktion av solel. Utöver vår interna kompetens har vi ett stort nätverk av leverantörer, arkitekter, konstruktörer och duktiga hantverkare som gör att vi kan leverera den bästa tekniska lösningen utifrån det specifika taket eller fasaden. Vi är just nu i en expansionsfas och söker medarbetare och samarbetspartners inom byggbranschen som är intresserade av innovativa solcellslösningar och förnyelsebara alternativ.

 

 Ladda ner artikeln som pdf här.