Solcellsmoduler är det ekonomiskt (och ekologiskt) bästa materialet att använda som ytskikt på tak och i många fall även fasader. Att använda solceller som byggnadsmaterial kallas BIPV – Building Integrated Photo Voltaics. Rent byggnadstekniskt så beter sig solcellsmoduler som laminerade glasrutor – starka och underhållsfria.

Vårt system av integrerade solceller är speciellt lönsamt vid nybyggnation eller renovering och sparar upp till 50% av energianvändning vid produktion av ingående komponenter jämfört med konventionella solcellsanläggningar. Detta pga att det innehåller en mindre mängd aluminium då modulerna är utan aluminiumram och för att solcellsmodulerna ersätter annat material såsom tex takpannor/fasadskivor, vars ekologiska fotavtryck besparas.

Vid integrerade solcellstak är kylningen av solcellsmodulerna en viktig faktor då solcellerna kan tappa effekt om dom blir för varma. Därför är ett bra luftflöde under modulerna en viktig del av vårt taksystem där en luftspalt skapar en skorstenseffekt som ger bra kylning även under varma sommardagar. Detta är också viktig aspekt i att vi använder moduler utan aluminiumram, då ramen blir som en låda och hindrar luftflödet från att kyla solcellerna.

Solcellerna fixeras med tätande lister och hela taksystemet ramas in med plåtar för kanter, taknock och takfot, likvärdig standard för andra typer av taktäckning. Hela vårt system är testat av forskningsinstitutet RISE, gällande de krav som finns för ytskikt genom svensk standard.

De kristallina glas-glas solcellsmodulerna (mono-Si och poly-Si) har en effektgaranti som innebär att de efter 30 år har minst 80% (sannolikt mer) av den ursprungliga effekten kvar. Amorft kisel moduler har en effektgaranti som innebär att de efter 25 år har minst 80% (sannolikt mer) av den ursprungliga effekten kvar. Sunroofs integrerade solcellstak har en livslängd motsvarande takpannor av god kvalité, som håller i minst 100 år (om de inte utsätts för fysisk åverkan). Det är viktigt att använda underlagsduk av god kvalité eftersom det utgör fysiskt tätskikt i taket. Vi rekommenderar att använda en underlagsduk som har en garanti på minst 30 år. Dock förväntas taket att hålla tätt längre än så, troligen minst 50 år!

Med ett Sunroof, byggnadsintegrerat solcellstak, ingår tjänsten EnergyInBalance.com (app för Iphone och Android: “EIB Solar”).
EnergyInBalance.com är en plattform för energi-effektivare byggnader och innehåller många olika funktioner:
  • Energimodellering baserad på olika informationskällor: manuellt från användare, energideklarationer, mätdata från distributionsnät-operatörer.
  • Elcertifikat och Ursprungsgarantier – tilldelning, handel, reglering av kvotplikt.
  • Visualisering av energirelaterad data: elkonsumtion, elproduktion, fjärrvärme, drift av värmepump, väder.
  • Larmfunktioner via analyser av mätdata.
  • Individuell mätning och debitering av el och vatten – bra för flerbostadshus speciellt då man installerar solceller.
  • Individuell mätning och debitering speciellt anpassad för elbilar – för flerbostadshus, bilpooler och arbetsplatser.
  • Expediering av energilager som stationära batterier, elbilar och termisk tröghet (under utveckling) .
  • Styrning av elektriska laster för optimering av energisystemet på olika nivåer (under utveckling).