Visst kan du. SunRoof-teamet rekommenderar dock idag att beakta behoven i en föränderlig värld och förbereda systemet för framtida behov. Vi ska gärna prata om behov och ge råd om vilken effekt som är mest effektiv.